aktualności klasztoru Gorzędziej wróć

WIZYTACJA PARAFII PROGRAM


18 kwietnia, 2023

Wizytacja 20/04.2023 Gorzędziej

Najdostojniejszy Ks. Biskup Arkadiusz Okroj

10.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu,
tercja w kościele, (zapraszamy wszystkich parafian),
modlitwa za zmarłych spoczywających na cmentarzu (przy grobie ks. Leona Megera)
przejazd do szkoły

10.40 spotkanie z uczniami i nauczycielami

12.00 modlitwa Anioł Pański w szkole

12.10 -13.00 odwiedziny u chorych

13.10 obiad u przedstawicieli parafii

14.00 powrót na plebanię, sprawdzenie ksiąg parafialnych

15.30 odwiedziny w domu państwa Zofii i Antoniego Łańko, wieloletnich dzwonników

16.00 spotkanie z radą parafialną i przedstawicielami parafii

17.15 nieszpory w kościele (zapraszamy wszystkich parafian)

18.00 msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania