PROGRAM

 

PROGRAM NA ROK ROK 2023 oraz 2024

 

 


GRUDZIEŃ

1-3          Wprowadzenie w Adwent – Maryjny wymiar Adwentu

Rekolekcje weekendowe

Jan Malicki OCD


 

ROK 2024

 

STYCZEŃ

18-21     Kobieta u źródła. Co Biblia mówi o kobiecie? W nauczaniu św. Edyty Stein.    

Rekolekcje dla kobiet.

Mowa będzie o kobietach w Biblii i ich roli w historii zbawienia: Ewa, Estera, Anna-Matka Samuela, Judyta, Maryja.

dr Dorota Dźwig

Pozostała jedynie lista rezerwowa.


LUTY

1-4          Kobieta u źródła. Co Biblia mówi o kobiecie? W nauczaniu św. Edyty Stein.    

Rekolekcje dla kobiet.

Powtórzenie rekolekcji dla kobiet z 18-21 stycznia.

dr Dorota Dźwig

Pozostała jedynie lista rezerwowa.

 

7-11       SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)

Zaproszenie do przyjaźni z Jezusem.

Mateusz Filipowski OCD

 

16-18     Wprowadzenie w Wielki Post

Rekolekcje weekendowe

Głębsze wejście w duchowe przeżycie tajemnic naszego zbawienia: weekend postny o chlebie i wodzie

Jan Piotr Malicki OCD


MARZEC

7-10       Miłosierny Ojciec marnotrawnych Synów i Córek.

Rekolekcje wielkopostne o skandalu Bożego Miłosierdzia, w oparciu o Przypowieść o Miłosiernym Ojcu (Łk 15, 11-32) oraz kontemplację obrazu Rembrandta – Powrót syna marnotrawnego.

Mateusz Filipowski OCD

 

20-24     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)

Życie z Jezusem w codzienności.

Bertold Dąbkowski OCD


KWIECIEŃ

5-7          Wprowadzenie w Okres Wielkanocny – Modlić się Psalmami.

Rekolekcje weekendowe.

O modlitwie, która uświęca czas; czyli rekolekcje wprowadzające w teologię Liturgii Godzin – Brewiarza.

Mateusz Filipowski OCD

 

18-21     Być maleńkim w życiu duchowym.

O stawaniu się coraz mniejszym, nie tylko na przykładzie św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Leszek Jasiński OCD


MAJ

1-5          SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)

Zaproszenie do przyjaźni z Jezusem.

Łukasz Piskulak OCD

 

10-12     Żyć w zjednoczeniu z Maryją…

Droga do powierzenia się Maryi, nasiadania Jej i duchowego zjednoczenia z Nią. Na podstawie hymnu Flos Carmeli oraz pism św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Jan Ewangelista Krawczyk OCD

 

17-19     Niebo szeroko otwarte. Tajemnica Pięćdziesiątnicy.

Dzień skupienia i czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego oraz wprowadzenie- zaproszenie do głębszej relacji z Duchem Świętym – Miłością Osobową, która „przychodzi z pomocą naszej słabości” (Z pomocą przyjdą nam Święci Karmelu).

Jarosław Górka OCD

 

23-26     Odkrywać Eucharystię w sobie.

O życiu eucharystycznym, czyli uczestnictwie we Mszy Świętej, przeżywaniu obecności Boga w sobie oraz życiowej pieśni dziękczynienia z Maryją i Świętymi Karmelu.

Krzysztof Piskorz OCD


CZERWIEC

31(V)-2  Rekolekcje dla animatorów i członków Bractwa Szkaplerznego oraz Wspólnot Szkaplerza Świętego.

Leszek Jasiński OCD

 

6-9          Moja noc nie zna ciemności.

Przesłanie i nauka Św. Jana od Krzyża są wciąż dla nas aktualne.

Ernest Zielonka OCD

 

13-16     Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia (Syr 6,16).

Rekolekcje dla młodych dorosłych do 35 roku życia.

Rekolekcje o przyjaźni, dla przyjaciół i dla tych, którzy pragną budować przyjaźń. Towarzyszyć nam będzie błogosławiony Elred z Rievaulx, wraz ze swoim traktatem: Przyjaźń duchowa.

Mateusz Filipowski OCD

 

26-30     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)

Zaproszenie do przyjaźni z Jezusem.

Mateusz Filipowski OCD


LIPIEC

3-7          SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)

Życie z Jezusem w codzienności.

Aleksander Szczukiecki OCD

 

24-28     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (4)

Perspektywy przyjaźni z Jezusem.

Wojciech Ciak OCD


SIERPIEŃ

7-11       SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)

Rozwój przyjaźni z Jezusem

Leszek Jasiński OCD

Pozostała jedynie lista rezerwowa.

 

14-18     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)

Zaproszenie do przyjaźni z Jezusem

Michał Żelechowski OCD

 

22-25     „Duch Święty wszystkiego was nauczy” (J 14,26).
Doświadczenie duchowe św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki).

Michał Swarzyński OCD


WRZESIEŃ

19-22     Terapia z Nieba. O uzdrawiającej mocy Różańca Świętego.

Różaniec Święty to dar  Miłosierdzia Bożego przez Maryję. Przez Różaniec Ona uzdrawia choroby ducha, psychiki, a także ciała. Różaniec jest również modlitwą głęboko kontemplacyjną. Rekolekcje są zaproszeniem do odkrycia jego mocy i głębi.

Jarosław Górka OCD


PAŹDZIERNIK

2-6          SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)

Rozwój przyjaźni z Jezusem

Józef Tracz OCD

 

17-20     Mistyka codzienności.

Trudno uwierzyć, że my możemy dosięgnąć Boga poprzez tak proste, codzienne rzeczy i gesty. Bóg upraszcza nasz kontakt z Sobą, lecz my nie lubimy tego, co proste, codzienne i materialne. Rekolekcje dla tych, którzy pragną by to, co zwyczajne przeżywać nadzwyczajnie.

Mariusz Wójtowicz OCD

 

24-27     Bóg stworzył kobietę – Pieśń nad Pieśniami jako pierwotne doświadczenie mężczyzny.

Rekolekcje dla mężczyzn.

Począwszy od takich autorów jak Jan Paweł II, Hans Urs von Balthasar i inni, poddamy analizie pierwotne doświadczenie mężczyzny w spotkaniu z pierwszą kobietą. Czy możliwe jest przywrócenie obrazu Bożego w człowieku? Pod jakim warunkiem?

Jacek Olszewski OCD


LISTOPAD

6-10       SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)

Zaproszenie do przyjaźni z Jezusem

Jan Piotr Malicki OCD

 

12-16     U samych źródeł powołania.
Rekolekcje dla kapłanów.

Rekolekcje obejmują medytacje biblijno-patrystyczne nad Mową misyjną Jezusa. Mistrz rozsyła swoich uczniów na pierwszą wyprawę apostolską (Mt 10, 1-14; Łk 10,1-10; Mk 6,7-11). Jak rozbrzmiewa we mnie echo tych słów, przemawiających z kart Ewangelii i żywej tradycji Ojców?

Leon Nieścior OMI

 

20-24     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)

Życie z Jezusem w codzienności

Krzysztof Jarosz OCD

Pozostała jedynie lista rezerwowa.

 

29-1 (XII)   Wprowadzenie w Adwent – Adwent ze św. Janem Chrzcicielem

Rekolekcje weekendowe

Jan Piotr Malicki OCD


GRUDZIEŃ

12-15     Na Górę Karmel z Janem od Krzyża

Rekolekcje chcą poprowadzić uczestników ścieżką zarysowaną w dziele św. Jana od Krzyża „Droga na Górę Karmel”. Na czym polega „wszystko” i „nic”? Czym jest umartwienie ducha? Czy stroma góra może być łatwa?

Bertold Dąbkowski OCD


PONADTO ODBĘDĄ SIĘ:

Rekolekcje dla trzeźwiejących alkoholików: 26-28 I, 27-29 IX

Tomasz Litwiejko OCD

 

Rekolekcje dla kobiet po aborcji – WINNICA RACHELI: 12-14 IV, 6-8 IX

Więcej informacji: fb – winnicarachelitrojmiasto

Zgłoszenia bezpośrednio u organizatorów: tel. 578 054 725


Istnieje również możliwość przyjazdu do naszego domu na indywidualne dni skupienia, poza wyznaczonymi terminami rekolekcji.

Powyższy plan można ściągnąć również w postaci folderu w pliku PDF lub plakatu

Zachęcamy do udostępniania planu rekolekcji w Waszych osobistych środowiskach. Dziękujemy!

Więcej informacji o rekolekcjach oraz możliwość zapisów na wybrane terminy:
tel.: 604 423 120
e-mail: rekolekcje[małpka]karmelicibosi.pl