Program 2018

Grudzień 12, 2016

REKOLEKCJE W KARMELU 2018

(Na temat rekolekcji „Szkoła modlitwy karmelitańskiej” patrz – opis u dołu strony)

 

LISTOPAD 2017

15-19 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (uzupełnienie)
Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły przynajmniej w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”. Rekolekcje ukażą,
jak pielęgnować modlitwę myślną wśród różnych trudności związanych z jej praktykowaniem (nieumiejętność przeprowadzania medytacji, nieznajdowanie czasu na modlitwę, problemy ze skupieniem itd.). Rozwiązywanie ich nie obędzie się jednak bez podjęcia walki duchowej wspieranej mocą łaski.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).
o. Grzegorz Góra OCD

22-26 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań
z prowadzącymi. Dodatkowe informacje o „Szkole modlitwy” u dołu strony.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)
o. Roman Hernoga OCD

30-3.12 Karmelitańskie wątki objawień fatimskich
o. Juliusz Wiewióra OCD

GRUDZIEŃ 2017

8-10 Wprowadzenie w Adwent
Rekolekcje weekendowe
o. Szymon Plewa OCD

STYCZEŃ 2018

11-14 Żywy Płomień Miłości jednoczący nas z Jezusem Oblubieńcem pośród nocy ciemnych. Rekolekcje ze św. Janem od Krzyża
Celem naszego istnienia jest przeobrażające zjednoczenie z Chrystusem. Czyni to w nas Żywy Płomień Miłości Ducha Świętego. Czasem daje się nam On odczuć jako słodki i pełen światła. Czasem jednak musi wprowadzić nas w błogosławioną noc ciemną.
o. Serafin Maria Tyszko OCD

LUTY

1-4 Kobiecość zamieszkana, czyli o duchowym pięknie. Modlitwa w nauczaniu św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)
Rekolekcje dla kobiet
dr Dorota Dźwig, karmelici bosi z Gorzędzieja

7-11 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi. Dodatkowe informacje o „Szkole Modlitwy” u dołu strony.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)
o. Mateusz Filipowski OCD

16-18 Wprowadzenie w Wielki Post
Rekolekcje weekendowe
o. Szymon Plewa OCD

21-25 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
Rozwój przyjaźni z Jezusem
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”. Celem rekolekcji jest pogłębienie osobistej modlitwy praktykowanej na sposób terezjański oraz ukazanie warunków niezbędnych do wzrastania w życiu modlitwy,
tzn. bezinteresownej miłości wobec innych, oderwania, pokory. Zabieganie o te cnoty pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).
o. Bertold Dąbkowski OCD

MARZEC

1-4 Walka duchowa w konkrecie życia chrześcijańskiego wg św. Teresy od Jezusa
o. Piotr Czapski OCD

KWIECIEŃ

18-22 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (uzupełnienie)
Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły przynajmniej w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”. Rekolekcje ukażą,
jak pielęgnować modlitwę myślną wśród różnych trudności związanych z jej praktykowaniem (nieumiejętność przeprowadzania medytacji, nieznajdowanie czasu na modlitwę, problemy ze skupieniem itd.). Rozwiązywanie ich nie obędzie się jednak bez podjęcia walki duchowej wspieranej mocą łaski.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).
o. Bertold Dąbkowski OCD

MAJ

2-6 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi. Dodatkowe informacje o „Szkole Modlitwy” u dołu strony.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)
o. Roman Hernoga OCD

10-13 Wieczernik Królowej Pokoju. Co Maryja chce powiedzieć swoim dzieciom żyjącym w dzisiejszym świecie?
Wezwanie do modlitwy, nawrócenia, postu i pokuty w najważniejszych orędziach maryjnych XX w.
o. Piotr Czapski OCD

CZERWIEC

1-3 Eucharystia. Dieta nieśmiertelności.
Weekendowe rekolekcje dla osób, które chcą pogłębić swoje przeżywanie Eucharystii i uczynić z obecności na Mszy św. prawdziwe modlitewne spotkanie z żywym Bogiem
o. Krzysztof Maria Jank OCD

21-24 Gdzie jest Bóg, gdy cierpimy? Rekolekcje ze św. Elżbietą od Trójcy Świętej
Każdy człowiek na drodze swego życia prędzej czy później zetknie się z cierpieniem fizycznym, psychicznym lub duchowym.
Jak przeżyć to doświadczenie, tak by stało się prawdziwym czasem łaski, w którym głębiej odkryjemy Bożą dobroć oraz cel i sens naszego życia?
o. Michał Swarzyński OCD

28-1.07 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ DLA RODZICÓW I DZIECI
Możliwość spotkania z modlitwą karmelitańską dla rodziców i dzieci. Rodzice będą prowadzeni wg schematu 1. stopnia „Szkoły Modlitwy”, natomiast nad wprowadzaniem dzieci w modlitwę będzie czuwać kilkuosobowa grupa doświadczonych formatorów z Instytutu Notre Dame de Vie.
formatorzy z Instytutu Notre Dame de Vie, o. Grzegorz Góra OCD

LIPIEC

4-8 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
Rozwój przyjaźni z Jezusem
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”. Celem rekolekcji jest pogłębienie osobistej modlitwy praktykowanej na sposób terezjański oraz ukazanie warunków niezbędnych do wzrastania w życiu modlitwy,
tzn. bezinteresownej miłości wobec innych, oderwania, pokory. Zabieganie o te cnoty pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).
o. Grzegorz Góra OCD

18-22 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)
Życie z Jezusem w codzienności
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. i 2. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”. Modlitwa myślna, stopniowo przemieniając serce, skłania nas, byśmy nigdy nie ustawali w poszukiwaniu Jezusa w świecie, ludziach i codziennych obowiązkach. Wraz ze św. Teresą od Jezusa spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jak nieustannie trwać w obecności Bożej, aby przyjaźń z Jezusem mogła przeniknąć wszystkie czynności naszego dnia.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)
o. Serafin Maria Tyszko OCD

26-29 Duchowość chrześcijańska wg Modlitwy Pańskiej oraz „Drogi Doskonałości” św. Teresy od Jezusa
o. Placyd Ogórek OCD

SIERPIEŃ

8-12 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi. Dodatkowe informacje o „Szkole Modlitwy” u dołu strony.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)
o. Józef Tracz OCD

22-26 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (4)
Perspektywy przyjaźni z Jezusem
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w trzech wcześniejszych etapach cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”. Osoba, która wiernie pielęgnuje przyjacielską modlitwę z Jezusem i praktykuje mocą łaski wymagania ewangeliczne w codzienności, jest przez Ducha Świętego prowadzona do przeobrażającego zjednoczenia z Trzema Osobami Najświętszej Trójcy. Nie dokona się to bez poddania się ciemnym, oczyszczającym nocom. To zjednoczenie z Jezusem upodabnia nas do Niego, czyni nas szczęśliwymi, spełnionymi
i „płodnymi” w miłości.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).
o. Wojciech Ciak OCD

29-2.09 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (uzupełnienie)
Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły przynajmniej w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”. Rekolekcje ukażą,
jak pielęgnować modlitwę myślną wśród różnych trudności związanych z jej praktykowaniem (nieumiejętność przeprowadzania medytacji, nieznajdowanie czasu na modlitwę, problemy ze skupieniem itd.). Rozwiązywanie ich nie obędzie się jednak bez podjęcia walki duchowej wspieranej mocą łaski.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).
o. Serafin Maria Tyszko OCD

WRZESIEŃ

5-9 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi. Dodatkowe informacje o „Szkole Modlitwy” u dołu strony.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)
o. Aleksander Szczukiecki OCD

12-16 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)
Życie z Jezusem w codzienności
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. i 2. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”. Modlitwa myślna, stopniowo przemieniając serce, skłania nas, byśmy nigdy nie ustawali w poszukiwaniu Jezusa w świecie, ludziach i codziennych obowiązkach. Wraz ze św. Teresą od Jezusa spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jak nieustannie trwać w obecności Bożej, aby przyjaźń z Jezusem mogła przeniknąć wszystkie czynności naszego dnia.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)
o. Bertold Dąbkowski OCD

PAŹDZIERNIK

3-7 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
Rozwój przyjaźni z Jezusem
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”. Celem rekolekcji jest pogłębienie osobistej modlitwy praktykowanej na sposób terezjański oraz ukazanie warunków niezbędnych do wzrastania w życiu modlitwy,
tzn. bezinteresownej miłości wobec innych, oderwania, pokory. Zabieganie o te cnoty pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).
o. Łukasz Piskulak OCD.

18-21 „Chcę kochać jak dziecko i walczyć jak nieustraszony wojownik”
Rekolekcje ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus o drodze dziecięctwa Bożego i walce duchowej
o. Krzysztof Piskorz OCD

25-28 „Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” (Łk 2,48). Maryja u boku Józefa. Feminizm szansą dla współczesnego mężczyzny
Rekolekcje dla mężczyzn
W wyżej zaproponowanym temacie kryje się dość niepopularna teza, że współczesne kobiety nie znajdują odpowiedzi o sens swojego powołania w źle pojętej niezależności od mężczyzny, oferowanej przez ruchy feministyczne. Jak mężczyzna może skonfrontować się z wyzwaniami feminizmu i dlaczego może stać się to dla niego szansą?
o. Jacek Olszewski OCD

LISTOPAD

21-25 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi. Dodatkowe informacje o „Szkole Modlitwy” u dołu strony.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)
o. Serafin Maria Tyszko OCD

30-2.12 Wprowadzenie w Adwent
Rekolekcje weekendowe
o. Szymon Plewa OCD

 

Ponadto odbędą się:

Rekolekcje dla kapłanów (20-22 sierpnia)
o. Tadeusz Kujałowicz OCD

Rekolekcje dla osób z rodzin dotkniętych uzależnieniami:

–         dla trzeźwiejących alkoholików:

      26-28 stycznia (o. Tomasz Litwiejko OCD)

      28-30 września (o. Tomasz Litwiejko OCD)

–         dla żyjących z osobami uzależnionymi:

      8-10 czerwca (o. Krzysztof Maria Jank OCD)

–         dla młodszych dzieci z rodzin, w których były lub są uzależnienia:

      2-5 sierpnia (o. Krzysztof Maria Jank OCD)

 

 

SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ

Jest to szczególna forma rekolekcji, w trakcie której zapraszamy Was do stopniowego zgłębiania umysłem i sercem tego, co duchowość Karmelu ma do przekazania na temat modlitwy. Poprzez konferencje, oparte przede wszystkim na nauce św. Teresy od Jezusa, doktora Kościoła, w systematyczny sposób przedstawiona zostanie teologia modlitewnej relacji z Bogiem. Spróbujemy odpowiedzieć na kwestie takie jak np.: jakie znaczenie ma modlitwa w naszym życiu, na czym polega jej istota, jak powinna się ona rozwijać, czy potrzebne są metody i schematy modlitwy, jak radzić sobie z trudnościami, jak uniknąć błędnych ścieżek oraz duchowych złudzeń i pomyłek. Podane zostaną również praktyczne wskazówki dotyczące uwarunkowań modlitwy w codziennym życiu. Możliwe są indywidualne spotkania z ojcami prowadzącymi rekolekcje. Konieczny jest udział w poszczególnych etapach wg kolejności. Na stopień „Uzupełnienie” można przyjechać już po pierwszym stopniu Szkoły Modlitwy. Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.