Bracia

O. KAMIL STRÓJWĄS

Przełożony, ekonom klasztoru, koordynator Domu Rekolekcyjnego, asystent OCDS w Olsztynie

O. ZBIGNIEW STACHOWICZ

Proboszcz, I Radny klasztoru, spowiednik sióstr, ekonom mszalny

O. GRZEGORZ GÓRA

Zastępca koordynatora Domu Rekolekcyjnego

O. PIOTR PAWEŁ CZAPSKI

Duszpasterz, pomocnik koordynatora Domu Rekolekcyjnego, spowiednik

BR. TADEUSZ STANEWICZ

Zakrystian, furtian, ogrodnik