Zwiedzanie Kościoła

Osoby indywidualne – zgłoszenia bezpośrednie na furcie.
Grupy zorganizowane – po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.