Zapisy

Prosimy o dokonanie zapisu na rekolekcje. Zapis na rekolekcje, nie oznacza automatycznego wpisania na listę uczestników w danych rekolekcjach. Prowadzący zastrzega sobie możliwość weryfikacji zgłoszeń. Po wpisaniu na listę uczestników danych rekolekcji, prowadzący poinformuje Pana/Panią o przyjętym zgłoszeniu.

Zapisu na rekolekcje można dokonać na adres: rekolekcje@karmelicibosi.pl (podając: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy oraz datę i tytuł rekolekcji) bądź telefonicznie: 604 423 120 (najlepiej w godz. 9.00-12.30, 14.30-17.00)

albo przez poniższy formularz