Zapisy

Prosimy o dokonanie zapisu na rekolekcje. Zapis na rekolekcje, nie oznacza automatycznego wpisania na listę uczestników w danych rekolekcjach. Prowadzący zastrzega sobie możliwość weryfikacji zgłoszeń. Po wpisaniu na listę uczestników danych rekolekcji, prowadzący poinformuje Pana/Panią o przyjętym zgłoszeniu.

Jeśli poniższy formularz nie działa w Pana/Pani przeglądarce, prosimy o skontaktowanie się z nami bezpośrednio poprzez email: rekolekcje@karmelicibosi.pl (podając imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy oraz datę i tytuł rekolekcji) bądź telefonicznie: 604 423 120 (najlepiej w godz. 9.00-12.00, 14.00-17.00).