aktualności klasztoru Gorzędziej wróć

NOCNA CHWAŁA – w każdy wtorek 21.00 – 22.00 -“przed tronem Boga i Baranka”


grudzień 8, 2021

“Dlatego są przed tronem Boga
i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy.
A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi” (Ap 7,15)

NOCNA CHWAŁA – adoracja Najświętszego Sakramentu i Liturgia Godzin, w każdy wtorek 21.00 -22.00