aktualności klasztoru Gorzędziej wróć

Nowy Plan Rekolekcji na rok 2024


22 października, 2023

Gorzędziej, 7 października 2023 r.

 

Drodzy Rekolektanci i Przyjaciele naszego klasztoru

w Gorzędzieju,

 

trwa jeszcze Jubileusz 150-lecia narodzin św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, Najmłodszego (1873-1897) Doktora Kościoła i Patronki Misji. Na czym polega to, że popularna na całym świecie św. Tereska z Lisieux stała się Doktorem Kościoła na obecne, Trzecie Tysiąclecie? Z pewnością składa się na to m.in. jej ludzka dojrzałość w tak młodym wieku, świadectwo doświadczenia żywego Boga, autentyczność jej życia według Słowa Bożego, jej prostota i ufność bliskiemu jak i miłosiernemu Bogu oraz jej przeświadczenie, że wiarygodność miłości do Boga weryfikuje się w jakości naszej miłości do bliźniego.

Jej nauczanie idealnie wpisuje się w nowy program duszpasterski w Kościele w naszym kraju na rok 2023/2024 zatytułowany „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Teresa powtarzała: w sercu Kościoła, mojej Matki, będę Miłością! Będę ją przyjmować, ożywiać, abym się mogła rozlewać aż po krańce świata…. bo całym sensem istnienia Kościoła jest objawiać światu nieskończoną miłość Trójcy Przenajświętszej. To najistotniejsza misja Kościoła… To zrozumienie i to żarliwe włączenie się w objawienie miłosiernej miłości Boga, uczyniło Teresę Wielką Misjonarką i Patronką Misji, która pod postacią wielkiego sarkofagu z relikwiami zatrzymała się również i u nas w Gorzędzieju, 22 sierpnia br. To nawiedzenie św. Tereski przeżyliśmy na modlitwie. Na głębokiej rozmowie z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje.

Święta Teresa, jeszcze raz nam uświadomiła, że naglącą potrzebą Kościoła w naszym kraju jest nauka autentycznej i głębokiej modlitwy sercem, rozmowy z Bogiem i wytrwałej adoracji. Prowadzenie człowieka do kontemplacji Boga.

Dlatego też, w naszym domu rekolekcyjnym kontynuujemy rekolekcje na różnych etapach „Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej”. Skierowane dla tych, którzy pragną rozpocząć tę drogę, jak i dla tych, którzy decydują się kontynuować drogę modlitwy wewnętrznej i być jej wiernymi, pomimo pojawiających się trudności i zamętu. W 2024 r. organizujemy ponad 30 różnych rekolekcji, w tym właśnie 11 propozycji dotyczy Karmelitańskiej Szkoły Modlitwy na różnych etapach.

Zwiększyliśmy ilość rekolekcji weekendowych, na które zapewne łatwiej dotrzeć osobom, które nie mają żadnego doświadczenia rekolekcji, lub obawiają się kilku dni przeżytych w całkowitym milczeniu i oderwaniu od świata. Te weekendowe rekolekcje związane są z rytmem roku liturgicznego i mogą być pomocą do głębszego przeżycia tego, z czym Katolik spotyka się każdego roku.

Gdy nie ma organizowanych rekolekcji, jesteśmy otwarci na indywidualne, kilkudniowe osobiste rekolekcje, które mogą być też poparte duchowym towarzyszeniem jednego z naszych ojców.

W taki sposób staramy się wychodzić do osób, które jeszcze na takich rekolekcjach nie były.

W tym miejscu widzimy ważną rolę, którą może odegrać wielu z Was. Zachęcamy, aby w otwarty, śmiały sposób pomyśleć, komu moglibyście zaproponować rekolekcyjny pobyt w Gorzędzieju. Warto także rozważyć zwrócenie się z taką propozycją do kogoś, kto w pierwszej chwili nie kojarzy nam się z pogłębionym życiem wiary. Oczywiście, nic na siłę! Nie trzeba nikogo przymuszać, czy przesadnie namawiać, ale nieraz możemy być zaskoczeni tym, że ktoś (np. z członków dalszej rodziny lub z miejsca pracy), kto nie wydawał nam się szczególnie wierzący, może okazać zainteresowanie taką formą spotkania z Bogiem. Taka propozycja może być także okazją do ważnej rozmowy lub przynajmniej do dania bardzo prostego i osobistego świadectwa wiary.

Sprawę docierania do nowych osób polecamy Waszej modlitwie, refleksji i współpracy. Jeśli mielibyście jakieś sugestie, jesteśmy na nie otwarci.

Już kolejny raz z rzędu udostępniamy nasz dom rekolekcyjny dla „WINNICA RACHELI” czyli rekolekcji dla kobiet po aborcji. Prowadzone według bardzo przemyślanego – wręcz profesjonalnego od strony psychologicznej – programu. Rekolekcje te są przestrzenią bardzo bezpośredniego działania Jezusa i Jego uzdrawiającej miłości. Jeśli znacie osoby, które mogłyby takich rekolekcji potrzebować, przekażcie, prosimy, ulotkę, którą dołączamy. Oczywiście, potrzeba tu ogromnej delikatności, ale warto dzielić się dobrą nowiną, że takie rekolekcje się odbywają i dają okazję do doświadczenia uzdrawiającego dotknięcia Bożego. Rekolekcje organizowane przez Winnicę Racheli w Gorzędzieju, odbędą się od 12 do 14 IV oraz od 6 do 8 IX 2024 r.

Wobec zbliżającego się Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, jak zwykle, proponujemy Wam wspólną modlitwę za naszych bliskich, którzy już przeszli „na tamten brzeg do domu Ojca”: Msze święte i codzienny różaniec w listopadzie. Imiona zmarłych można przesłać pocztą lub na adres: rekolekcje@karmelicibosi.pl. Serdecznie dziękujemy za Wasze ofiary złożone przy tej okazji oraz za wszelkie wsparcie finansowe, praktyczne i duchowe, którego od Was nieustannie doświadczamy.

Polecamy Was opiece Matki Najświętszej i Jej oblubieńcowi św. Józefa, prosząc Pana o pokój na całym świecie, a zwłaszcza w Ukrainie i Ziemi Świętej oraz wszelką odnowę Kościoła, rodzin i obfitość łask Bożych dla Waszego życia wewnętrznego i zewnętrznego.

 

Wasi bracia

Karmelici Bosi z Gorzędzieja

 

⇒PLAN REKOLEKCJI NA ROK ⇐