aktualności klasztoru Gorzędziej wróć

DROGOCENNA PERŁA


20 marca, 2022

DROGOCENNA PERŁA – DUCHOWA DROGA KOBIETY

cykl formacyjny dla kobiet w Gorzędzieju z Heleną Teixera Respondek.
W oparciu o doświadczenie i nauczanie św. Edyty Stein.
By odkryć DROGOCENNĄ PERŁĘ, którą nosisz w sobie.
Info i zapisy: duchowadrogakobiety@gmail.com