aktualności klasztoru Gorzędziej wróć

PROJEKT – Gorzędziejska Monstrancja Rodzin


24 października, 2021

Monstrancja Świętej Rodziny z liliami

Adoracja Najświętszego Sakramentu to uprzywilejowany sposób kontemplowania Oblicza Chrystusa z Maryją i w szkole Maryi…

W nazaretańskiej szkole każda rodzina uczy się, jak być kuźnią miłości, jedności i otwarcia na życie – (św. Jan Paweł II).

 

Monstrancja Świętej Rodziny przedstawia postacie Maryi i św. Józefa skupione wokół Chrystusa Eucharystycznego. Inspiracja do ukazania postaci Matki Bożej zaczerpnięta została z Ikony Maryi Nieustającej Pomocy a także z nauczania św. Jana Pawła II , a w szczególności Jego encykliki Redeptoris  Mater i Ecclesia de eucharystia. Postać Maryi  została wykuta w srebrze starymi technikami złotniczymi, natomiast św. Józef został wykonany z przeźroczystego kryształu – symbolu czystości, gdyż „uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański, wziął swą Małżonkę do siebie” (Mt 1,24). To co uczynił było najczystszym „posłuszeństwem wiary” (2 Kor 10,5-6).

 

Jego postać , choć wyraźnie widoczna, jest ukazana w sposób delikatny. Przedstawiony jest On tak jak pisze o nim Ewangelia. W Biblii nie ma zapisanego ani jednego słowa które wypowiedział by św. Józef a jednak wyraźnie widzimy, że jego życie było wypełnione  osobą Jezusa.  Św. Józef całkowicie oddał się swemu powołaniu którym była miłość i troska o Jezusa i Maryję. W swoim życiu zawsze stawiał Ich na pierwszym miejscu rezygnując z siebie.  W Ewangelii nie jest on osobą dominującą, podobnie jak w monstrancji ale jego obecność daje opiekę która staje się fundamentem bezpieczeństwa dla św. Rodziny.

Jak podkreślał św. Jan Paweł II – Rodzina jest pierwszą i podstawową komórką życia chrześcijańskiego.  W dzisiejszych czasach, gdzie rodzina jest tak bardzo atakowana, w sposób szczególny musimy ukazywać jej szczególną wartość.

 

Paca nad tą monstrancją podobnie jak przy innych realizacjach wychodzących z naszej pracowni  jest bardziej pisana jak ikona niż wykonywana. Poprzedzona jest modlitwą , rozważaniem , dyskusją w naszym zespole projektowo – wykonawczym nad egzegezą i treścią jaka ma z niej płynąć. Jak pisał  Jan Paweł II w liście do artystów „kościół potrzebuje sztuki , a sztuka musi sprawiać aby rzeczywistość duchowa niewidzialna , Boża, stawała się postrzegalna , a nawet pociągająca” . Musi zatem wyrażać to co samo w sobie jest nie wyrażalne, przedkładając na język barw i kształtów to czego nie da się w sposób prosty opisać i objąć umysłem.

Taka jest rola sztuki i miejsca wystawienia Najświętszego Sakramentu abyśmy przez Jej piękno umieli dostrzec piękno samego Boga.  Choć Chrystus jest bezsprzecznie ten sam w prostej nawet  drewnianej monstrancji to jednak samo miejsce wystawienia Najświętszego Sakramentu powinno wprowadzać w zachwyt. Piękno pomaga w modlitwie bo Bóg jest piękny.  Wszystko co stworzył jest nie tylko dobre, ale i piękne. Jeśli tworzymy sztukę to musi być ona piękna ponieważ  pomaga ono w zjednoczeniu z Bogiem.

 

Monstrancja wykonana została w gdańskiej pracowni „Drapikowski Studio”, która w ramach działalności Stowarzyszenia  „Comunità Regina della Pace” realizuje apostolstwo modlitwy o pokój przed Najświętszym Sakramentem.

Aktywność ta wpisuje się w dzieło tworzenia na różnych kontynentach Centrów Modlitwy o Pokój – „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”. Równoległym działaniem jest powstawanie „Gwiazd na Płaszczu Matki Bożej”, czyli miejsc adoracji Najświętszego Sakramentu, w których trwa modlitwa o pokój w naszych rodzinach i w naszej społeczności.

 

www.reginapacis.pl

www.drapikowskistudio.pl