aktualności klasztoru Gorzędziej wróć

100-lecie narodzin Hiacynty…. dla Nieba


10 lutego, 2020

20 lutego stulecie śmierci św. Hiacynty, jednej z trojga dzieci, którym ukazała się Matka Boża w Fatimie.
Nabożeństwo dla dzieci w kaplicy w Rybakach o godzinie 16.00, nabożeństwo różańcowe dla dzieci w Gorzędzieju o godzinie 18.00 wraz poświęceniem dzieci Niepokalanemu Sercu Maryi, kandydaci do bierzmowania I i II rok obecność obowiązkowa.
Od godziny 21.00 do 22.30. nocne czuwanie w godzinie śmierci Hiacynty. Godzina 22.30 jest ostatnią chwilą ziemskiego życia Hiacynty, w której, według obietnicy, Pani z Nieba, jak zwała Maryję, przyszła zabrać ją do siebie. Czuwanie rozpocznie się mszą świętą o godzinie 21.00. Na zakończenie poświęcenie obrazu św. Hiacynty, malowanego specjalnie dla naszej parafii. Obraz został zamówiony jako dar dzieci, które przyjęły komunię świętą w minionym roku. Chcemy w ten sposób prosić świętą Hiacyntę, by była szczególną opiekunką dzieci naszej parafii. Zapraszamy, by na nabożeństwa i czuwanie nocne przynieść róże, jako znak naszej modlitwy i miłości dla Matki Bożej i Jej Serca….. może uzbiera się ich 100.