Zamawianie Mszy Świętych

Grudzień 12, 2016

Przy naszym klasztorze znajduje się sanktuarium św. Wojciecha, w którym codziennie sprawowana jest Eucharystia. Oprócz tego codziennie wspólnota zakonna sprawuje Eucharystię w kaplicy Domu Rekolekcyjnego. Dlatego stosunkowo łatwo można u nas zamówić odprawienie intencji mszalnej.
Msze Święte w naszym klasztorze można zamówić pisząc na adres rekolekcje-msze@karmelicibosi.pl (uwaga: jest to inny adres niż do zgłoszeń na rekolekcje).

Stypendium mszalne można przekazać osobiście, wpłacić na nasze konto albo wysłać pocztą.

Numer naszego konta bankowego:

Klasztor Karmelitów Bosych
Gorzędziej, ul. ks.Hundsdorffa 7a
Bank Spółdzielczy w Tczewie
95 8345 0006 0004 2550 2000 0001