PROGRAM 2022

REKOLEKCJE W GORZĘDZIEJU 2022

 

LUTY

9-13       Św. Jan od Krzyża: noc ciemna, a Żywy Płomień Miłości, czyli zaproszenie do wstępowania na Górę Karmel

Dlaczego niemożliwe jest dotarcie na świętą Górę zjednoczenia z Jedynym Oblubieńcem bez przejścia przez kolejne (czynne i bierne) noce oczyszczenia?

Rekolekcje rozpoczynają się w środę.

Serafin Maria Tyszko OCD

 

17-20     „Razem z Chrystusem oddawać się Ojcu”- dać się pociągnąć Miłości Ukrzyżowanej      

Rekolekcje dla kobiet

Edyta Stein o znaczeniu Eucharystii w życiu codziennym i w życiu duchowym kobiety.

dr Dorota Dźwig

 

MARZEC

4-6          Wprowadzenie w Wielki Post

Rekolekcje weekendowe

Jan Malicki OCD

 

9-13       SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)

Życie z Jezusem w codzienności

Wierne praktykowanie modlitwy, czyli intymnej więzi z Jezusem, stopniowo przemienia nasze serce i nasze życie. Etap III ukazuje jak pogłębiająca się relacja z Panem może być realizowana w codzienności. Podpowiada jak uczyć się trwania w obecności Bożej pośród naszych zwykłych zaangażowań, a także jak w życiowych próbach rozpoznawać zaproszenie, by brać swój Krzyż.

Bertold Dąbkowski OCD

 

23-27     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)

Zaproszenie do przyjaźni z Jezusem

 

Etap I wprowadza w praktykę modlitwy wewnętrznej czyli wewnętrznego dialogu z Bogiem, który na początku polega przede wszystkim na medytacji Bożego Słowa. Idziemy za wskazaniami św. Teresy, dla której modlitwa to przyjacielskie spotkanie z Tym, o którym wiem, że mnie kocha.

Tomasz Rydzewski OCD

 

30-3(IV)     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)

Rozwój przyjaźni z Jezusem

 

Etap II przedstawia warunki rozwoju życia modlitwy i pogłębiania się więzi z Jezusem. Nie da się zbliżać w modlitwie do Boga, jeśli moje serce co i rusz odwraca się od Niego i Jego Ewangelii. Św. Teresa uczy, że rozwój przyjaźni z Panem wymaga określonych postaw życiowych. Przede wszystkim miłości, wewnętrznego oderwania prowadzącego do życia w wolności oraz pokory.

Józef Tracz OCD

 

KWIECIEŃ

8-10       Wprowadzenie w misterium Paschy naszego Pana – przygotowanie do Wielkiego Tygodnia

Rekolekcje weekendowe

W głębszym wejściu w duchowe przeżycie tajemnic naszego zbawienia pomoże nam – trwający przez cały czas rekolekcji – post o chlebie i wodzie.

Jan Malicki OCD

 

MAJ

12-15     Źródło Wody Żywej

Rekolekcje o źródłach modlitwy z dzieleniem się Słowem Bożym

Podczas tych rekolekcji będziemy rozważać Słowo Boże, aby przez modlitwę otwierać się na źródło życia duchowego, którym jest Bóg.

Bertold Dąbkowski OCD

 

26-29     Z Maryją, Oblubienicą Ducha Świętego, otwarci na Żywy Płomień Miłości

 

W oczekiwaniu na dzień Pięćdziesiątnicy, oddani Maryi i Jej zawierzeni, pragniemy rozpalać nasze serca w Ogniu Bożej Miłości i mieć prawdziwe życie chrześcijańskie, czyli życie w Duchu Świętym.

Rekolekcje szczególnie adresowane do osób noszących szkaplerz karmelitański, ale do innych również.

Krzysztof Piskorz OCD

 

CZERWIEC

1-5          SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)

Zaproszenie do przyjaźni z Jezusem

Etap I wprowadza w praktykę modlitwy wewnętrznej czyli wewnętrznego dialogu z Bogiem, który na początku polega przede wszystkim na medytacji Bożego Słowa. Idziemy za wskazaniami św. Teresy, dla której modlitwa to przyjacielskie spotkanie z Tym, o którym wiem, że mnie kocha.

Grzegorz Góra OCD

 

8-12       SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (4)

Perspektywy przyjaźni z Jezusem

Celem modlitwy karmelitańskiej jest modlitwa kontemplacyjna. Kontemplacja jest darmowym darem Boga dla jego przyjaciół, ale po naszej stronie leży możliwość konsekwentnego trudu zbliżania się do Jezusa i otwierania się na Jego dary. Etap IV zarysowuje perspektywę pełnego zjednoczenia z Bogiem w miłości oraz drogę oczyszczającej nocy, której do tego zjednoczenia potrzebujemy.

Wojciech Ciak OCD

 

29-3(VII)     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)

Zaproszenie do przyjaźni z Jezusem

Etap I wprowadza w praktykę modlitwy wewnętrznej czyli wewnętrznego dialogu z Bogiem, który na początku polega przede wszystkim na medytacji Bożego Słowa. Idziemy za wskazaniami św. Teresy, dla której modlitwa to przyjacielskie spotkanie z Tym, o którym wiem, że mnie kocha.

Aleksander Szczukiecki OCD

 

LIPIEC

20-24     Wprowadzenie w praktykę modlitwy wewnętrznej

Jak w modlitwie spotkać żywego Boga? Jak w rozmowie z Nim nie tylko mówić, ale także usłyszeć, co On mówi? Jak dojść do tego, by modlitwa była bliską więzią z Jezusem?

Rekolekcje są adresowane do tych, którzy pragną głębszej modlitwy, ale jeszcze jej nie doświadczyli. Mogą one być przygotowaniem do udziału w Szkole Modlitwy Karmelitańskiej.

Rekolekcje rozpoczynają się w środę.

Krzysztof Jarosz OCD

 

28-31     Rola kierownictwa duchowego w życiu modlitwy

Życie modlitwy, czyli życie w wewnętrznej relacji z Bogiem, jest drogą. W tej duchowej wędrówce prowadzi nas Duch Święty. Ważnym wsparciem, aby dojść do celu jest doświadczony przewodnik, który pomaga nam to Boże prowadzenie rozpoznawać, weryfikować i być mu wiernymi.

Placyd Ogórek OCD

 

SIERPIEŃ

3-7          SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)

Rozwój przyjaźni z Jezusem

Etap II przedstawia warunki rozwoju życia modlitwy i pogłębiania się więzi z Jezusem. Nie da się zbliżać w modlitwie do Boga, jeśli moje serce co i rusz odwraca się od Niego i Jego Ewangelii. Św. Teresa uczy, że rozwój przyjaźni z Panem wymaga określonych postaw życiowych. Przede wszystkim miłości, wewnętrznego oderwania prowadzącego do życia w wolności oraz pokory.

Wojciech Ciak OCD

 

WRZESIEŃ

7-11       SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (uzupełnienie)

Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem

Etap uzupełnienia kładzie akcent na walkę z trudnościami pojawiającymi się na drodze modlitwy oraz uczy jak głębszą modlitwę wprowadzać w codzienne modlitwy i praktyki religijne.

Bertold Dąbkowski OCD

 

14-18     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)

Rozwój przyjaźni z Jezusem

Etap II przedstawia warunki rozwoju życia modlitwy i pogłębiania się więzi z Jezusem. Nie da się zbliżać w modlitwie do Boga, jeśli moje serce co i rusz odwraca się od Niego i Jego Ewangelii. Św. Teresa uczy, że rozwój przyjaźni z Panem wymaga określonych postaw życiowych. Przede wszystkim miłości, wewnętrznego oderwania prowadzącego do życia w wolności oraz pokory.

Łukasz Piskulak OCD

               

PAŹDZIERNIK

5-9          SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)

Życie z Jezusem w codzienności

 

Wierne praktykowanie modlitwy, czyli intymnej więzi z Jezusem, stopniowo przemienia nasze serce i nasze życie. Etap III ukazuje jak pogłębiająca się relacja z Panem może być realizowana w codzienności. Podpowiada jak uczyć się trwania w obecności Bożej pośród naszych zwykłych zaangażowań, a także jak w życiowych próbach rozpoznawać zaproszenie, by brać swój Krzyż.

Krzysztof Jarosz OCD

 

20-23     „Wiarygodna jest tylko miłość” – ludzka miłość obrazem Boskiej rzeczywistości

Rekolekcje dla mężczyzn

Czy przeżywanie ludzkiej miłości musi stać w opozycji do miłości mężczyzny do Boga? W jaki sposób ludzkie relacje mogą odzwierciedlać relację z Bogiem?

W odpowiedzi pomogą nam myśli Hansa Ursa von Balthasara i Karola Wojtyły.

Jacek Olszewski OCD

 

LISTOPAD

10-13     (Nie)odkryte PraŹródło – życiodajne zamieszkanie Ojca i Syna i Ducha Świętego w izdebce serca

Szczególny charyzmat karmelitańskiej mniszki – św. Elżbiety od Trójcy Świętej: życie w ciągłej zażyłej łączności z TRÓJJEDYNYM Abba – Logosem-Synem – Duchem Parakletem w codzienności życia aż do przeobrażającego zjednoczenia.

Serafin Maria Tyszko OCD

 

16-20     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)

Zaproszenie do przyjaźni z Jezusem

Etap I wprowadza w praktykę modlitwy wewnętrznej czyli wewnętrznego dialogu z Bogiem, który na początku polega przede wszystkim na medytacji Bożego Słowa. Idziemy za wskazaniami św. Teresy, dla której modlitwa to przyjacielskie spotkanie z Tym, o którym wiem, że mnie kocha.

Łukasz Piskulak OCD

 

25-27     Wprowadzenie w Adwent

Rekolekcje weekendowe

Jan Malicki OCD

 

PONADTO ODBĘDĄ SIĘ:

 

Rekolekcje dla księży (16-20 sierpnia)

Wiara mężczyzny (także tego w sutannie i habicie) i jego misja w Królestwie Boga na świecie – na podstawie doświadczenia proroka Eliasza.

Jacek Olszewski OCD

 

Rekolekcje dla osób z rodzin dotkniętych uzależnieniami:

– dla trzeźwiejących alkoholików: 28-30 I, 23-25 IX

Tomasz Litwiejko OCD

– dla młodszych dzieci: 5-8 lipca


Powyższy plan można ściągnąć również w postaci folderu w pliku PDF.

Czy i w jakiej formie będą się odbywać rekolekcje, będzie zależne od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Więcej informacji o rekolekcjach oraz możliwość zapisów na wybrane terminy:
tel.: 604 423 120
e-mail: rekolekcje[małpka]karmelicibosi.pl