PROGRAM

 

ROK 2023

 

STYCZEŃ

29(XII)-1 „Życie jesteś chwilą”

Rekolekcje sylwestrowe o św. Teresie od Dzieciątka Jezus z okazji jej 150. urodzin, przypadających 2 stycznia.

Mateusz Filipowski OCD

 

19-22     Owocność życia Słowem w duchowości kobiety       

Rekolekcje dla kobiet

Biblijne korzenie duchowości św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) i naszej.

dr Dorota Dźwig

 

LUTY

2-5          Już nie JA żyję, ŻYJE we mnie CHRYSTUS, razem z którym jestem UKRZYŻOWANY

Na podstawie tekstów św. Pawła oraz ‘Zamku wewnętrznego’ św. Teresy od Jezusa popatrzymy jak prowadzeni przez Ducha Paschalnego Baranka, możemy stać się realnie przaśni, paschalni, dotarłszy z II-III do V mieszkań zamku.

Serafin Maria Tyszko OCD

 

16-19     Owocność życia Słowem w duchowości kobiety       

Powtórzenie rekolekcji dla kobiet z 19-22 stycznia

dr Dorota Dźwig

 

24-26     Wprowadzenie w Wielki Post – „Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu”

Rekolekcje weekendowe

Rekolekcje o spowiedzi, pokajaniu i pojednaniu jako drodze do głębszego przeżycia Wielkiego Postu.

Mateusz Filipowski OCD

 

MARZEC

2-5          Już nie JA żyję, ŻYJE we mnie CHRYSTUS, razem z którym jestem UKRZYŻOWANY

Powtórzenie rekolekcji z 2-5 lutego

Serafin Maria Tyszko OCD

 

15-19     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)

Życie z Jezusem w codzienności

Bertold Dąbkowski OCD

 

22-26     Wprowadzenie w praktykę modlitwy wewnętrznej

Jak w modlitwie spotkać żywego Boga? Jak w rozmowie z Nim nie tylko mówić, ale także usłyszeć, co On mówi? Jak dojść do tego, by modlitwa była bliską więzią z Jezusem?

Rekolekcje dla tych, którzy pragną głębszej modlitwy, ale jeszcze jej nie doświadczyli.

Krzysztof Jarosz OCD

 

KWIECIEŃ

31(III)-2 Wprowadzenie w liturgiczne misterium Triduum Paschalnego „Ludu z krwią na ustach, przejdź przez morze”

Rekolekcje weekendowe

W głębszym wejściu w duchowe przeżycie tajemnic naszego zbawienia pomoże nam – przeżywany wspólnie, co daje większą siłę – post o chlebie i wodzie, trwający przez całe rekolekcje.

Mateusz Filipowski OCD

 

MAJ

18-21     Maryja zawsze i we wszystkim

„Wszystko dla Jezusa przez Maryję! Tak, niech to będzie twoim hasłem w słowie i czynie! Wówczas będziesz mógł udawać się do Tej najmilszej Matki z największym zaufaniem i oczekiwać w pokoju tak bardzo ważnej chwili, jaką będzie Twoje przejście z doczesności do wieczności”. Św. Rafał Kalinowski

Krzysztof Piskorz OCD

 

26-28     Zamieszkać w Pięćdziesiątnicy – przygotowanie i wspólne przeżycie Uroczystości Zesłania Ducha Świętego

Rekolekcje weekendowe

Jarosław Górka OCD

 

CZERWIEC

31(V)-4  SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)

Zaproszenie do przyjaźni z Jezusem

Grzegorz Góra OCD

 

14-18     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (4)

Perspektywy przyjaźni z Jezusem

Wojciech Ciak OCD

 

LIPIEC

28(VI)-2 Wprowadzenie w praktykę modlitwy wewnętrznej

Powtórzenie rekolekcji z 22-26 marca

Krzysztof Jarosz OCD

 

19-23     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)

Rozwój przyjaźni z Jezusem

Łukasz Piskulak OCD

 

27-30     Wprowadzenie w ewangeliczną medytację

Jan Paweł II napisał: „Mistyka karmelitańska zaczyna się w tym miejscu, w którym kończą się rozważania Buddy i jego wskazówki dla życia duchowego” (Przekroczyć próg nadziei).

Przyjrzymy się medytacji chrześcijańskiej – osobowej, prowadzącej do spotkania z żywym Bogiem, czerpiącej ze źródeł Jego Słowa.

Placyd Ogórek OCD

 

SIERPIEŃ

3-6          Świętość św. Teresy od Dzieciątka Jezus widziana z bliska

Aby lepiej zrozumieć głębię jej świętości, popatrzymy na św. Teresę oczami tych, którzy się z nią bezpośrednio spotkali – sięgniemy do ich świadectw złożonych podczas procesu beatyfikacyjnego.

Leszek Jasiński OCD

 

16-20     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)

Zaproszenie do przyjaźni z Jezusem

Tomasz Rydzewski OCD

 

24-27     Źródło Wody Żywej

Rekolekcje o źródłach modlitwy z dzieleniem się Słowem Bożym

Podczas tych rekolekcji będziemy rozważać Słowo Boże, aby przez modlitwę otwierać się na źródło życia duchowego, którym jest Bóg.

Bertold Dąbkowski OCD

 

WRZESIEŃ

28-1(X)  Poszukiwanie spojrzenia wiary na siebie, świat i Kościół w życiu i nauczaniu Edyty Stein

Przyglądając się kolejnym etapom życia św. Teresy Benedykty od Krzyża (E. Stein) zobaczymy jak jej odnajdywanie Prawdy w niezwykle trudnych czasach, może być pomocne dla nas dzisiaj.

Kamil Strójwąs OCD

PAŹDZIERNIK

4-8          SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)

Zaproszenie do przyjaźni z Jezusem

Krzysztof Jarosz OCD

 

19-22     Mężczyzna i kobieta jakimi Bóg ich stwarza

Rekolekcje dla mężczyzn

Mądrościowe odczytanie Księgi Rodzaju w świetle Teologii Ciała Jana Pawła II. Sens pierwotnej samotności, nagości, życie wieczne w Raju. Próba powrotu do korzeni ludzkiego doświadczenia w całym jego bogactwie znaczeń. I próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego we współczesnym świecie próbuje się negować dzieło Stwórcy.

Jacek Olszewski OCD

 

LISTOPAD

15-19     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)

Rozwój przyjaźni z Jezusem

Krzysztof Jarosz OCD

               

22-26     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)

Życie z Jezusem w codzienności

Łukasz Piskulak OCD

GRUDZIEŃ

1-3          Wprowadzenie w Adwent – Maryjny wymiar Adwentu

Rekolekcje weekendowe

Jan Malicki OCD

 

PONADTO ODBĘDĄ SIĘ:

Rekolekcje dla księży (7-11 listopada)

Co św. Teresa od Dzieciątka Jezus – młoda karmelitanka o nadzwyczajnej dojrzałości – miała od powiedzenia swoim dwóm duchowym braciom, księżom? I co ma do powiedzenia dzisiejszemu księdzu, wystawionemu na zewnętrzne i wewnętrzne walki?

Sięgniemy do listów św. Teresy i świadectw z jej procesu beatyfikacyjnego.

 

Rekolekcje dla trzeźwiejących alkoholików: 27-29 I, 22-24 IX

Tomasz Litwiejko OCD

 

Rekolekcje dla kobiet po aborcji – WINNICA RACHELI: 21-23 IV, 8-10 IX

Więcej informacji: fb – winnicarachelitrojmiasto

Zgłoszenia bezpośrednio u organizatorów: tel. 578 054 725


Powyższy plan można ściągnąć również w postaci folderu w pliku PDF.

Czy i w jakiej formie będą się odbywać rekolekcje, będzie zależne od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Więcej informacji o rekolekcjach oraz możliwość zapisów na wybrane terminy:
tel.: 604 423 120
e-mail: rekolekcje[małpka]karmelicibosi.pl