aktualności klasztorów Gorzędziej wróć

Kolęda w naszej parafii


Grudzień 31, 2017

Gorzędziej

W niedziele od godz. 15.00, w pozostałe dni od godz. 16.00.

10 I, środa, ul. Nadwiślańska, ul. Wąska, ul. Polna

11 I, czwartek, ul. Tczewska 19 i 20 („pałac”) i ul. Hundsdorfa

12 I, piątek, ul. Tczewska 22, 22/1, 24 i 21 (szkoła)

14 I, niedziela, ul. Tczewska od num. 17 do 12 oraz państwo Misiara i Luboccy

15 I, poniedziałek ul. Tczewska 11 a i b

16 I, wtorek, ul. Tczewska 10 b

17 I, środa, ul. Tczewska 10 a

18 I, czwartek, ul. Tczewska 8, 18, 6, 4, 2

19 I, piątek, ul. Kasztanowa 2, 1, 3, 3, 5,

21 I, niedziela, ul. Słoneczna,

22 I, poniedziałek, ul. Okrężna i św. Wojciecha

Pokój temu domowi!